Aktivita 1204A12

Aktivita 1204A12

Příprava a certifikace metodiky plánu péče pro oblast KPZ a dalších plánovaných výstupů 4. etapy


Zpracování metodiky plánu péče pro oblast KPZ vyústilo ve zpracování Metodiky Plánu ochrany krajinných památkových zón, zahrnující také Koncepci regenerace KPZ. Metodika Plánu ochrany KPZ byla po uzavření jednotlivých aktivit dopracována. V rámci osobních i korespondenčních konzultací byly mj. projednávány modelové situace pro potenciální správní řízení tak, aby bylo možno pro metodiku specifikovat některé modelové situace. Řešení dospělo k vhodnosti přímého zapojení zástupce NPÚ do kmenového týmu autorů.

 

Metodika byla předložena k certifikaci na MK ČR v rámci avíza v červnu 2015. Dopisem MK ČR (MK-S 100/2012 OVV) ze dne 24. 7. 2015 byl příjemce srozuměn s vybranými oponenty, kteří byli obratem osloveni se žádostí o posudek. Připomínky a náměty z oponentních posudků byly bezprostředně po jejich předání vyhodnoceny a zapracovány.

 

Výsledná verze metodiky se zapracováním připomínek oponentů:

KUČA K., VOREL, I., KUPKA, J., ŠVECOVÁ, S., KUČOVÁ, V. (2015): Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón) byla opětovně předána na MK ČR, tak aby mohl být zdárně dokončen certifikační proces. K termínu odevzdání letošní periodické průběžné zprávy nebyl certifikační proces k předložené metodice uzavřen. (metodika + průvodní zpráva)