Aktivita 1304A06

Aktivita 1304A06

Zdůvodnění a definice cílů plánu péče o KPZ jakožto plánu ochrany vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2009 a navrhovaného nástroje – plánu regenerace

 

Výsledky:

Zdůvodnění a definování cílů plánu péče o KPZ bylo řešeno v prvním pololetí 2013. Plán péče o KPZ má svůj odborný základ tkvící v obsahové stránce analýz kulturně-historických a přírodních hodnot, charakteristických pro prostředí kulturní historické krajiny. Obsah plánu ochrany dle zákona i příslušné vyhlášky je možno zásadně aplikovat i na KPZ. Charakteristika a cíle programů regenerace MPR a MPZ je možno přiměřeně aplikovat i na území KPZ. Rozpracování plánu péče o KPZ proto vytváří relevantní metodický materiál, který vyplňuje chybějící prostor v uplatňování existujících legislativních nástrojů a může být podkladem pro jejich aktualizaci a doplnění. Výstup řešení aktivity je ve zkrácené verzi bez příloh prezentován v dokumentu: Zdůvodnění a definice cílů plánu péče o KPZ jakožto plánu ochrany vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2009 a navrhovaného nástroje -  plánu regenerace. Tímto je řešení aktivity naplněno a ukončeno.